Psathyrella prona (Křehutka maličká)

Drobnější druh křehutky rostoucí od jara do podzimu v živinami bohatých lesích, při okrajích cest, na ruderálních stanovištích apod. Od podobných druhů se s určitostí pozná pouze mikroskopicky. Větší počet forem, z nichž některé byly popsány jako nové druhy (např. křehutka Potterova - Psathyrella potteri).

Psathyrella prona

Psathyrella prona Jirkov, Najštejn, suťový les, při okraji lesní cesty, 11.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella prona

Psathyrella prona Dřevíč, protost křovin, okraj lesní cesty, 11.9.2014, (c) Lucie Zíbarová