Infundibulicybe gibba (Strmělka nálevkovitá)

Syn.: Clitocybe gibba, Clitocybe infundibuliformis

Velmi hojný druh strmělky rostoucí od pozdního jara do podzimu v humusu pod listnáči i jehličnany spíše na živinami chudších a kyselých podkladech. Význačná světle okrovým, hluboce prohloubeným a nehygrofánním kloboukem. Podobná strmělka mísovitá (Infundibulicybe catinus) se odlišuje bělavým kloboukem, strmělka kosťovitá (Infundibulicybe costata) kloboukem s masovými odstíny a hnědočervenou reakcí exsikátů na roztok KOH, strmělka Infundibulicybe splendoides obdobnou reakcí jako předešlý druh a žlutavým až žlutohnědým kloboukem.

 

Infundibulicybe gibba

Infundibulicybe gibba EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, potoční luh, sub Alnus, Quercus, Tilia, Acer, Abies, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Infundibulicybe gibba

Infundibulicybe gibba NPP Řežabinec, vzdušná strana hráze rybníka, sub Quercus, 21.6.2012, (c) Lucie Zíbarová