Entoloma incarnatofuscescens (Závojenka modrohnědá)

Roztroušeně se vyskytující závojenka rostoucí od léta do podzimu v parcích, zahradách, úživných listnatých lesích, často na okrajích lesních cest s preferencí pro vápnité půdy. Význačná šedomodrým třeněm, hluboce sbíhavými lupeny, růžově běžovým kloboukem a mikroskopickými znaky.

 

Entoloma incarnatofuscescens

Entoloma incarnatofuscescens PR Vápenka, květnatá bučina, lesní cesta, sub Acer, Fagus, 6.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma incarnatofuscescens

Entoloma incarnatofuscescens Dřevíč, porost křovin, okraj lesní cesty, 11.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma incarnatofuscescens

Entoloma incarnatofuscescens Nečemice, potoční luh, okraj lesní cesty, 5.9.2015, (c) Lucie Zíbarová