Tricholoma sulphureum s. l. (Čirůvka sírožlutá)

Syn.: Tricholoma bufonium

Tato čirůvka roste hojně na podzim v listnatých lesích, nejčastěji pod duby, se kterými vytváří mykorhizu, na kyselých i bazických substrátech. Význačná nepříjemným pachem po svítiplynu. Jedovatá! Podobný pach má čirůvka nevonná (Tricholoma inamoenum). Viz čirůvka zelánka (Tricholoma equestre) a č. osiková (Tricholoma frondosae). Nedořešený komplex více druhů. Dřív se odlišovala čirůvka žabí (Tricholoma bufonium) s červenavým kloboukem, ale tento znak patrně nemá taxonomickou hodnotu.

 

Tricholoma sulphureum

Tricholoma sulphureum Nový hrad, květnatá bučina, sub Fagus, 14.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma sulphureum

Tricholoma sulphureum ("bufonium") EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, sub Abies, Corylus, 25.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma sulphureum

Tricholoma sulphureum PP Tiské stěny, acidofilní bučina, sub Fagus, Betula, Pinus, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma sulphureum

Tricholoma sulphureum Nový hrad, květnatá bučina, sub Fagus, 14.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma sulphureum

Tricholoma sulphureum Velký Horusický rybník, vzdušná strana hráze, sub Quercus, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma sulphureum

Tricholoma sulphureum Domoušice, teplomilná doubrava, sub QUercus, 27.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma sulphureum

Tricholoma sulphureum Velký Horusický rybník, vzdušná strana hráze, sub Quercus, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová