Rhodocybe caelata (Rudoušek reliefový)

Syn.: Clitopilus caelatus

Roztroušeně se vyskytující drobnější lupenatá houba rostoucí na podzim v písčitých borech na kyselých i bazických substrátech, často v pískovnách. Pach nevýrazný. Mikroskopicky význačný pleurocystidami se žlutými kapénkami.

 

Rhodocybe caelata

Rhodocybe caelata PP Vesecký kopec, písčný přesyp, v mechu, sub Pinus, Betula, 8.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe caelata

Rhodocybe caelata Dobřín, rekultivovaná pískovna, sub Pinus, 7.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe caelata

Rhodocybe caelata PR Studený vrch, acidofilní bučina, sub Fagus, 18.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe caelata

Rhodocybe caelata Konětopy, výsadba borovice černé na opuce, sub Pinus nigra, 6.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe caelata

Rhodocybe caelata Dobřín, rekultivovaná pískovna, sub Pinus, 7.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe caelata

Rhodocybe caelata PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, sub Alnus, Salix, 9.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe caelata

Rhodocybe caelata Kryry, kultuení bor, okraj cesty, 11.9.2022, (c) (c) Lucie Zíbarová