Flammulaster ferrugineus (Kržatka rezavá)

Vzácnější kržatka rostoucí na podzim na zemi či silně zetlelém dřevě listnáčů převážně v bučinách. Od podobné kržatky zrnité (Flammulaster granulosus) se pozná nepoprášeným kloboukem, mikroskopicky pak stavbou pokožky klobouku.

 

Flammulaster ferrugineus

Flammulaster ferrugineus NPR Kohoutov, květnatá bučina, silně zetlelý kmen Fagus, 21.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster ferrugineus

Flammulaster ferrugineus PR Studený vrch, květnatá bučina, fragment kmene Fagus, 19.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster ferrugineus

Flammulaster ferrugineus NPR Kohoutov, květnatá bučina, silně zetlelý kmen Fagus, 11.11.2015, (c) Lucie Zíbarová