Pholiotina pygmaeoaffinis (Sametovka pobledlá)

Syn.: Conocybe pygmaeoaffinis

Vzácnější sametovka rostoucí na podzim v listnatých lesích, podél cest a při lesních okrajích na zemi, v opadu a ze zbytků dřeva. Význačná bledými barvami, absencí vela a mikroskopickými znaky. Příbuzné druhy např. sametovka bílá (Pholiotina alba) s bílými plodnicemi a menšími sporami a sametovka rýhonohá (Pholiotina striipes), která je tmavší, roste svazčitě a má užší spory.

Pholiotina pygmaeoaffinis

Pholiotina pygmaeoaffinis PP Údolí Podbradeckého potoka, potoční luh, sub Alnus, Fraxinus, Carpinus, 1.10.2015, (c) Lucie Zíbarová