Meottomyces dissimulans (Čepičatka hlízonohá)

Syn: Phaeogalera dissimulans, Phaeogalera oedipus, Pholiota oedipus

Vzácnější houba rostoucí pozdě na podzim i přes mírnou zimu v lužních lesích a potočních luzích ze zbytků dřeva, větviček apod. nejčastěji jasanu. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatčně známým rozšířením). Ve stejné době roste i na obdobných stanovištích kržatka otrubičnatá (Tubaria furfuracea s. l.) s rezavými nikoli olivovými tóny na plodnici a odlišnými mikroskopickými znaky.

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans Velké Žernoseky, měkký luh, sub Populus, Ulmus, 23.2.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans Velké Žernoseky, měkký luh, sub Populus, Ulmus, 23.2.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans NPR Libický luh, měkký luh, sub Populus, Padus, 7.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans PP Údolí Podbradeckého potoka, jasenina, okraj lesní cesty, větve Fraxinus, 16.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans PP Údolí Podbradeckého potoka, jasenina, okraj lesní cesty, větve Fraxinus, 16.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans (Melzerovo reagens, cheilocystidy - nahoře a vpravo, spory vlevo dole), 16.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans PP Údolí Podbradeckého potoka, lužní les, v opadu, sub Populus, Tilia, 8.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans PP U Pohránovského rybníka, sub Populus tremula, Alnus, Salix, 10.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans PP U Pohránovského rybníka, sub Populus tremula, Alnus, Salix, 10.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Meottomyces dissimulans

Meottomyces dissimulans PP U Pohránovského rybníka, křovité vrbičky, sub Salix, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová