Leucoagaricus sericifer f. sericifer (Bedla hedvábitá)

Syn.: Sericeomyces sericifer

Roztroušeně až vzácně se vyskytuící druh rostoucí na podzim v listnatých lesích na humózních, živinami bohatých stanovištích. Plodnice při zasychání a ve stáří hnědnou. Forma sericatellus se odlišuje pouze mikroskopicky (bisporickými bazidiemi). Podobné druhy: např. bedla jasná (Leucoagaricus serenus) či bedla Leucoagaricus crystallifer.

 

Leucoagaricus sericifer

Leucoagaricus sericifer PR Ronov, humózní dubohabřina, sub Tilia, Ulmus, Acer, Quercus, 6.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucoagaricus sericifer

Leucoagaricus sericifer EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, sub Tilia, Quercus, 24.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Leucoagaricus sericifer

Leucoagaricus sericifer Solopysky, suťový les, sub Acer, Tilia, Fagus, 27.10.2015, (c) Lucie Zíbarová