Psathyrella fagetophila (Křehutka bučinná)

Roztroušeně se vyskytující větší křehutka rostoucí na podzim v listnatých lesích z opadu a větviček, většinou v květnatých bučinách.

 

Psathyrella fagetophila

Psathyrella fagetophila NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, dřevní detrit, 3.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella fagetophila

Psathyrella fagetophila NPR Karlštejn, dubohabřina, v opadu, sub Fagus, Quercus, 10.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella fagetophila

Psathyrella fagetophila Domoušice, vápnomilná bučina, sub Fagus, Acer, 27.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella fagetophila

Psathyrella fagetophila Těchlovice, suťový les, sub Fraxinus, Acer, 7.9.2017, (c) Lucie Zíbarová