Coprinopsis bicornis (Hnojník dvourohý)

Syn.: Coprinus bicornis

Vzácný či přehlížený drobný hnojník rostoucí na trusu býložravců. Význačný vláknitým velem na klobouku, mikroskopicky pak přítomností přezek na hyfách, kulovitými cheilocystidami, absencí pleuro- a pileocystid, bisporickými bazidiemi a vejčitými sporami (cca 10-12 x 7-7,5 μm) s centrálním klíčním pórem. Z koprofilních druhů je podobný např. hnojník rýhovaný (Coprinopsis radiata) a hnojník C. pseudoradiata, oba s tetrasporickými bazidiemi.

 

Coprinopsis bicornis

Coprinopsis bicornis Milovice, pastvina, koňský trus, 4.7.2016, (c) Lucie Zíbarová