Conocybe pubescens (Sametovka pýřitá)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na trusu býložravců, hnoji, nitrofilních stanovištích, vzácně i na zbytcích dřeva. Podobně jako jiné druhy sametovek je význačná zejména mikroskopickými znaky, především kombinací smíšených typů (lecythiformní i nelycthiformní) cystid na třeni (kaulocystid), tetrasporických bazidií a velmi velkých výtrusů (14-18 x 8-10 μm). Na trusu roste i řada dalších sametovek, které se liší mikroskopickými znaky (bisporické bazidie, rozměry spor, typ kaulocystid). Sametovka prstovitá (Conocybe subpubescens), vypadá velmi podobně, má též smíšené kaulocystidy, tetrasporické bazidie a poměrně velké spory, avšak roste zpravidla ze zbytků dřeva a její spory jsou o něco menší (11-14 x 6-8 μm). Viz též sametovka výkalová (Pholiotina coprophila).

 

Conocybe pubescens

Conocybe pubescens NPR Bukačka, nitrofilní stanoviště při okraji louky, rostlinné a dřevní zbytky, sub Picea, 21.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Conocybe pubescens

Conocybe pubescens Dluhoště, pastvina, teljící seno smíšené s kravským trusem, 9.10.2016, (c) Lucie Zíbarová