Gymnopus perforans (Špička provrtaná)

Syn.: Marasmiellus perforans, Micromphale perforans, Paragymnopus perforans

Velmi hojná avšak drobná saprotrofní lupená houba rostoucí ve velkých skupinách z opadu v jehličnatých lesích, nejčastěji vlhčích smrčinách. Plodnice jsou schopné po navlhčení oživovat a tak je možné je potkat prakticky po celý rok. Význačná zápachem po hnijícím zelí. Hojná spička žiněná (Gymnopus androsaceus) rostoucí na obdobných stanovištích je drobnější a bez zápachu. Špička dubomilná (Gymnopus quercophilus) roste na dubovém opadu. Pach po zelí mají i penízovka odporná (Gymonpus foetidus) a p. smrdutá (Gymnopus brassicolens), jedná se však o méně útlé houby se silnějším třeněm. V opadu jehličnanů roste i š. Wettsteinova (Marasmius wettsteinii), která však má kolem lupenů kolárek.

 

Gymnopus perforans

Gymnopus perforans Verneřice, Bobří soutěska, mladá smrčina, sub Picea, 6.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus perforans

Gymnopus perforans NPR Praděd, horská smrčina, opad Picea, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová