Inocybe jacobi (Vláknice Jacobova)

Syn.: Inocybe rufoalba?

Drobný druh vláknice, roztroušeně se vyskytujcí pod borovicemi na obnažené půdě mezi mechy a lišejníky na písčitých půdách. Poměrně častá je v pískovnách. Výtrusy bradavčité. Nápadná ekologií, drobnými plodnicemi a často dvoubarvým koboukem. Je uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD - druh o jehož rozšíření není dostatek informací.

 

Inocybe jacobi

Inocybe jacobi Provodín, spontánní skucese v pískovně, sub Pinus, 11.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe jacobi

Inocybe jacobi Heřmanův Městec, pískovna, sub Pinus, 17.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe jacobi

Inocybe jacobi Lítovská výsypka, sub Pinus, 30.6.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe jacobi

Inocybe jacobi EVL Pískovna Erika u Sokolova, sub Pinus, 29.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe jacobi

Inocybe jacobi Stráž nad Nežárkou, pískovna, sub Pinus, 9.8.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe jacobi

Inocybe jacobi Tušť, pískovna, sub Pinus, 11.9.2010, (c) Lucie Zíbarová