Mycenella salicina (Helmovka vrbová)

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní druh rostoucí na zemi, převážně(?) na bazických substrátech. Podobné druhy, např. helmovka mechomilná (Mycenella bryophila), helmovka drsnovýtrusá (Mycenella trachyspora) či helmovka perlovýtrusá (Mycenella lasiosperma), lze odlišit jen mikroskopicky.

 

Mycenella salicina
Mycenella salicina EVL Evaňská rokle, Geranion sanguinei, sub Fraxinus, Corylus, 11.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

Mycenella salicina
Mycenella salicina Podkrušnohorská výsypka, sub Alnus glutinosa, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová