Entoloma plebejum (Závojenka plebejská)

Vzácnější závojenka rostoucí na jaře a počátkem léta v lesích pod listnáči, v parcích a trávnících, spíše na bazických půdách. Význačná nepravidělně vlnitými sporami, vláknitým nehygrofánním a nerýhovaným kloboukem a fenologií. Pach je udáván v literatuře rozdílně, vyobrazené plodnice jej měly výrazně moučný.

 

Entoloma plebejum

Entoloma plebejum Vápenný Podol, dubohabřina, sub Acer pseudoplatanus, Quercus, Carpinus, Larix, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová