Chlorophyllum rachodes (Bedla červenající)

Syn.: Macrolepiota rachodes, Macrolepiota "rhacodes"

Roztroušeně, místy hojně se vyskytující druh červenající bedly rostoucí od léta do podzimu v listnatých i jehličnatých lesích. Citlivějším jedincům může konzumace způsobit zažívací potíže. Bedla zahradní (Chlorophyllum brunneum) roste převážně na nitrofilních synantropních stanovištích, často svazčitě a má tenčí prsten a mohutnější hlízu na bázi třeně. Bedla šedohnědá (Chlorophyllum olivieri) je tmavší a má drobnější, koncentricky uspořádané šupiny. Viz bedla vysoká (Macrolepiota procera).

 

Chlorophyllum rachodes

Chlorophyllum rachodes Dymokury, dubohabřina, sub Quercus, Tilia, 3.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Chlorophyllum rachodes

Chlorophyllum rachodes PP Stráně Hluobkého dolu, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, (c) Lucie Zíbarová