Tricholoma stans (Čirůvka pochybná)

Roztroušeně se vyskytující čirůvka rostoucí pod borovicemi, zejména na živinami chudých, písčitých půdách. Význačná absencí světlé zóny pod kloboukem a vroubkovaným, světlejším okrajem klobouku. Na obdobných stanovištích roste i čirůvka bělohnědá (Tricholoma albobrunneum) s drobnějšími plodnicemi, výrazně vláknitým kloboukem a světlou zónou na třeni pod kloboukem a čirůvka masitá (Tricholoma pessundatum) s kloboukem, který má na sobě často skvrnky a nebývá na okraji vroubkovaný. Uvedená v Červeném seznamu v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Tricholoma stans

Tricholoma stans Provodín, spontánní sukcese v pískovně, sub Pinus, Betula, 11.10.2017, (c) Lucie Zíbarová