Coprinopsis saccharomyces (Hnojník kvasnicový)

Vzácný hnojník rostoucí od léta do podzimu ve vlhkých biotopech na rostlinných zbytcích. Pach po kvasnicích. Bazidie bisporické, spory velké (12-16 x 7.5-8.5 μm), se slabě se uvolňujícím perisporem. Hnojník Martinův (Coprinopsis martinii) je dosti podobný a roste na obdobných stanovištích, avšak má tetrasporické bazidie a menší spory. Hnojník Coprinopsis cinereofloccosa má užší spory s kónickou bází a obvykle také s více se uvolňujícím perisporem, hnojník pěšinový (Coprinopsis semitalis) navíc i tetrasporické bazidie.

 

Coprinopsis saccharomyces

Coprinopsis saccharomyces PR V Lísovech, porost nízkých ostřic, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová