Baeospora myosura (Penízečka drobnovýtrusá)

Druh lupenaté houby vázaný na šišky jehličnanů (smrk, borovice, douglaska, aj.). Vyznačuje se nápadně hustými lupeny a růstem (převážně) na podzim, čímž se (mimojiné) odlišuje od penízovek z rodu Strobilurus, jež rostou na stejném substrátu a mají řidší lupeny a pod mikroskopem výrazné pleurocystidy. Hojný druh, zejména ve vyšších polohách. Viz též helmovka šiškomilná (Mycena strobilicola). Příbuzná penízečka liláková (Baeospora myriadophylla) má (v mládí) fialové odstíny a roste na dřevě (zejména jedle) v zachovalých lesích.

 

Baeospora myosura Sokolov, výsypka Antonín, šíška Pinus, 11.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Baeospora myosura NPP Peklo, reliktní bor, šiška Pinus, 3.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Baeospora myosura Nová Pec na Šumavě, u Schwarzenberského kanálu, vlhká smrčina, šiška Picea, 11.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Baeospora myosura Srdov, výsadba smrku, šiška Picea, 31.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Strobilurus esculentus

Baeospora myosura (vpravo) a Strobilurus esculentus (vlevo) PR Údolí Teplé, 29.9.2022, (c) Lucie Zíbarová