Amanita vittadinii (Muchomůrka Vittadiniho)

Syn.: Saproamanita vittadinii

Vzácná muchomůrka rostoucí od časného léta do počátku pozdimu, ve světlých lesích, parcích či suchých trávnících. Teplomilný druh s těžištěm výskytu ve Středomoří, v posledních letech se v ČR šíří, a to zejména na člověkem ovlivněných stanovištích. Jediná muchomůrka v ČR, která nevytváří mykorhizu s kořeny dřevin. Uvedená v Červeném seznamu v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh).

 

Amanita vittadinii

Amanita vittadinii Praha - Vinohrady, park, ruderalizovaný trávník, 30.8.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita vittadinii

Amanita vittadinii Ústí nad Labem, Vaňov, intravilán, okraj travnaté cesty, 26.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita vittadinii

Amanita vittadinii Praha-Braník, park, sub Betula, Acer platanoides, 19.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita vittadinii

Amanita vittadinii Dlouhý vrch, step, 15.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita vittadinii

Amanita vittadinii Praha - Vinohrady, park, ruderalizovaný trávník, 30.8.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita vittadinii

Amanita vittadinii Praha - Vinohrady, park, ruderalizovaný trávník, 30.8.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita vittadinii

Amanita vittadinii Praha - Vinohrady, park, ruderalizovaný trávník, 30.8.2022, (c) Lucie Zíbarová