Simocybe coniophora (Kržatka)

Patrně vzácná drobná lupenatá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, pravděpodobně hlavně v lužních lesích. Význačná excetrickým třeněm stejně jako podobná kržatka jazykovitá (Simocybe rubi), která se odlišuje mikroskopicky silně hlavičkatými cheilocystidami a odlišnou stavbou pokožky klobouku.

 

Simocybe coniophora

Simocybe coniophora CHÚ Sihoť [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Simocybe coniophora

Simocybe coniophora CHÚ Sihoť [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová