Lactarius badiosanguineus (Ryzec hnědočervený)

Vzácnější ryzec rostoucí v jehličnatých a smíšených lesích pod smrkem na vlhčích živinami bohatších stanovištích, spíše ve vyšších polohách. Význačný tmavě červenohnědým kloboukem a okrovými lupeny. Mléko bílé, neměnné, jen slabě a až po chvíli palčivé. Podobný ryzec rašeliníkový (Lactarius sphagneti) je o něco hojnější, má světlé lupeny a určité odlišnosti v mikroskopických znacích, zejména pokožce klobouku. Ryzec žlutohnědý (Lactarius fulvissimus) roste v jiných biotopech v nížinách (dubohabřiny, doubravy), je živěji zbarvený a má jinou ornamenitku spor. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Lactarius badiosanguineus

Lactarius badiosanguineus Plánička, mladší kulturní smrčina, sub Picea, 30.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius badiosanguineus

Lactarius badiosanguineus Bílá, podmáčená smrčina u potoka, sub Picea, Alnus, 29.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius badiosanguineus

Lactarius badiosanguineus Ždánidla, kulturní smíšený les, podmáčený okraj cesty, sub Picea, Fagus, 4.9.2019, (c) Lucie Zíbarová