Coprinopsis atramentaria (Hnojník inkoustový)

Syn.: Coprinus atramentarius

Hojný druh hnojníku rostoucí v lese, lesních lemech, parcích, zahradách apod. na zemi či zbytcích dřeva. Jedlý, ale při konzumaci společně s alkoholem vyvolává nepříjemné otravy. Viz též hnojník hrotitý (Coprinopsis acuminata) s užšími výtrusy (4-5 μm), h. Romagnesiho (Coprinopsis romagnesiana) s výrazným ornažově-rezavým velem a hnojník význačný (Coprinopsis insginis) s bradavčitými sporami rostoucí typicky na bázi dubů.

 

Coprinopsis atramentaria

Coprinopsis atramentaria Podkrušnohorská výsypka, větev Salix sp., 7.10.2011, (c) Lucie Zíbarová