Clitocybe nebularis (Strmělka mlženka)

Hojně se vyskytující saprotrofní houba. Roste od poloviny září do prosince (nicméně za příznivých podmínek se může vyskytnout prakticky po celý rok) v listnatých a smíšených lesích či parcích bohatých na živiny se silnou vrstvou opadu, často ve společnosti čirůvky fialové (Lepista nuda). Jedlá, avšak některým jedincům může dělat problém její specifická aromatická vůně, která při vaření ještě zesiluje. Vzácněji se vyskytuje bílá varieta (var. alba). Viz strmělka veliká (Infundibulicybe geotropa). Velmi vzácně na starých plodnicích roste kukmák příživný (Volvariella surrecta).

 

Clitocybe nebularis

Clitocybe nebularis PP Deštenské pastviny, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Pinus, 8.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe nebularis

Clitocybe nebularis Plánička, kulturní smrčina na vápenci, sub Picea, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe nebularis

Clitocybe nebularis NPP Jeskyně na Pomezí, květnatá bučina, sub Fagus, Acer, 15.10.2022,, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe nebularis

Clitocybe nebularis Nová Pec na Šumavě, květnatá bučina, příkop u cesty, sub Fagus, Picea, 11.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe nebularis

Clitocybe nebularis PR Karvanice, květnatá bučina, okraj cesty, sub Fagus, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe nebularis

Clitocybe nebularis Kaproun, humózní smrčina, sub Picea, 21.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe nebularis

Clitocybe nebularis Vlkov, Velký Horusický rybník, smíšený kulturní les, sub Quercus, Picea, 5.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe nebularis

Clitocybe nebularis var. alba NPP Bílichovské údolí, jasenina, sub Fraxinus, Fagus, Picea, 16.9.2014, (c) Lucie Zíbarová