Entoloma chalybaeum (Závojenka ocelová)

Roztroušeně se vyskytující pohledná závojenka rostoucí na nehnojených loukách, pastvinách, rašeliništích, v křovinách či humózních lesích. Lupeny v mládí s modravým odstínem, ostří lupenů často hnědavé. Spory heterodiametrické, 10-13 x 7-8 μm; ostří lupenů sterilní, s hojnými kyjovitými cheilocystidami.

 

Entoloma chalybaeum

Entoloma chalybaeum Jindřichov na Moravě, mechatá kulturní smrčina, sub Picea, Abies, Corylus, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma chalybaeum

Entoloma chalybaeum Jindřichov na Moravě, mechatá kulturní smrčina, sub Picea, Abies, Corylus, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma chalybaeum

Entoloma chalybaeum (detail lupenů) Jindřichov na Moravě, mechatá kulturní smrčina, sub Picea, Abies, Corylus, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma chalybaeum micro

Entoloma chalybaeum (spory a cheilocystidy, Congo Red v amoniaku, 1000x), 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová