Lepiota ochraceofulva (Bedla aromatická)

Vzácná bledla rostoucí od léta do podzimu v opadu a ze zbytků dřeva na humózních půdách pod listnáči i jehličnany, v různých typech biotopů. Spory eliptické, pokožka klobouku typu hymeniderm. V literatuře je zmiňován i výskyt na mraveništích. Význačná oranžověním plodnic po poškození a nápadným sladce chemickým pachem. Viz bedla nažloutlá (Lepiota magnispora).

 

Lepiota ochraceofulva

Lepiota ochraceofulva PP Deštěnské pastviny, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, Pinus, 15.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota ochraceofulva

Lepiota ochraceofulva Plánička, mladší kulturní smrčina, okraj příkopu, sub Picea, 30.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepiota ochraceofulva

Lepiota ochraceofulva NPR Libický luh, tvrdý luh sub Quercus, Carpinus, Ulmus, Acer campestre, 7.10.2022, (c) Lucie Zíbarová