Inocybe alnea (Vláknice olšová)

Tento vzácný druh vláknice vytváří mykorhizní symbiózu s kořeny olší, pod jinými dřevinami ho nenajdeme. Roste od pozdního léta do podzimu na živimami bohatších půdách. Třeň ojíněný po celé délce na bázi s malou hlízkou. Spory s nevýraznými bradavkami. Pach slabě spermatický.

 

Inocybe alnea

Inocybe alnea Podkrušnohorská výsypka, sub Alnus glutinosa, 1.7.2007, (c) Lucie Zíbarová