Coprinopsis lagopus var. lagopus (Hnojník zaječí)

syn: Coprinus lagopus

Poměrně hojně se vyskytující druh hnojníku, osidluje zetlelé dřevo či zem smíšenou se zbytky dřeva, méně často i na tlející slámě a hnoji. Plodnice často rostou trsnatě. Jaro až podzim. Své latinské i české druhové jméno si vysloužil podle charakteru vela, které u mladých plodnic připomíná zaječí kožíšek. Podobný hnojník zajícový (Coprinopsis jonesii) roste na spáleništích a liší se mirovitým tvarem výtrusů. Pokud roste na tlející slámě může být zaměněn i za některé koprofilní druhy hnojníků (Coprinopsis cinerea, Coprinopsis macrocephala) s odlišnými rozměry výtrusů. Var. vacillans se liší třeněm, který se ohýbá k zemi ještě dřív než se otevře klobouk.

 

Coprinus lagopus

Coprinopsis lagopus České Budějovice, mulčovací kůra, 4.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinus lagopus

Coprinopsis lagopus České Budějovice, mulčovací kůra, 4.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinus lagopus

Coprinopsis lagopus NPR Libický luh, tvrdý luh, zbytky dřeva v půdě, sub Prunus padus, Fraxinus, 6.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinus lagopus

Coprinopsis lagopus Ročov, hromada hnoje a tlející slámy, 28.8.2014, (c) Lucie Zíbarová