Pluteus reisneri (Štítovka Reisnerova)

Patrně přehlížená štítovka z komplexu štítovky klamné (Pluteus insidiosus) rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů a dřevních zbytcích. Dlouho pozapomenutý druh, nejspíš není příliš vzácný, od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky. Klobouk často ojíněný, třeň vločkatý (svazky kaulocystid), ostří lupenů sterilní, cheilocystidy s rostrem, kaulocystidy hojné, s rostrem a ve svazečcích. Viz štítovka záludná (Pluteus pseudoinsidiosus). Štítovka Thomsonova (Pluteus thomsonii) s podobných cheilocystidami má výrazně síťnatý klobouk a pokožku klobouku smíšeného typu.

 

Pluteus reisneri

Pluteus reisneri PP Skalky u Třebutiček, dubohabřina, pařízek listnáče (Fraxinus?), 22.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus reisneri

Pluteus reisneri NPP Dlouhopolsko, porost křovitých vrb, opadlá vlhká větev Salix, 30.8.2021, (c) Lucie Zíbarová