Floccularia straminea (Náramkovitka žlutozelená)

Velmi vzácná lupenatá saprotrofní houba rostoucí od pozdního jara do podzimu ve stepních trávnících, především na vápenci. Náramkovitka Rickenova (Cercopemyces rickenii) má kuželovité šupiny na klobouku, jemně bradavčité spory a roste na synatropních stanovištích. Patří mezi zvláště chráněné druhy (vyhl. MŽP č. 395/92) v kategorii kriticky ohrožený druh a je uvedena v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a zůstává v návrhu novelizace vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Floccularia straminea

Floccularia straminea PP Velká Klajdovka, suchý trávník v řídkém sadu, 24.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Floccularia straminea

Floccularia straminea PP Velká Klajdovka, suchý trávník v řídkém sadu, 24.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Floccularia straminea

Floccularia straminea PP Velká Klajdovka, suchý trávník v řídkém sadu, 24.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Floccularia straminea

Floccularia straminea PP Velká Klajdovka, suchý trávník v řídkém sadu, 24.9.2022, (c) Lucie Zíbarová