Entoloma graphitipes (Závojenka)

Velmi drobná závojenka rostoucí na podzim na otevřených, často narušených stanovištích. Od podobných druhů z okruhu závojenky ladní (Entoloma rusticoides) se liší drobnými plodnicemi, světlými barvami a mikroskopickými znaky. Viz též závojenka olšová (Entoloma rhodocylix) lišící se mikroskopicky mj. přezkami na hyfách a přítomností cheilocystid.

 

Entoloma graphitipes

Entoloma graphitipes Důl Vršany, výsypka, iniciální vegetace, v nízkém mechu, 20.10.2022, (c) Lucie Zíbarová