Russula cessans (Holubinka cihlová)

Roztroušeně se vyskytující drobnější holubinka rostoucí v druhé polovině podzimu pod borovicemi (a jinými jehličnany), především na písčitých půdách. Význačná červeným kloboukem, žlutým výtrusným prachem a sporami s bradavkami spojenými v neúplnou síťku. Chuť mírná, pach nevýrazný. Viz holubinka modřínová (Russula laricina) nebo holubinka raná (Russula nauseosa).

 

Russula cessans

Russula cessans NPR Břehyně-Pecopala, suchý acidofilní trávník, sub Pinus, Betula, 8.11.2023, (c) Lucie Zíbarová