Alnicola longicystis (Olšovička)

Patrně přehlížená olšovička z komplexu Alnicola badia tvořící mykorhizu s olší lepkavou a o. šedou na ±humózních půdách. Význačná dvoubarvým kloboukem, drobnějšími víceméně mandlovitými sporami a cheilocystidami s velmi dlouhým rostrem. Alnicola xanthophylla roste na minerálních půdách a má cheilocystidy s kratším rostrem; Alnicola badia s.str. roste pod olší zelenou. Na stejných stanovištích roste často pospolu s dalšími druhy s rostrátními cheilocystidami jako je olšovička bažinná (Alnicola umbrina) a o. namedovělá (Alnicola citrinella) s většími ± vřetenovitými sporami.

 

Alnicola longicystis

Alnicola longicystis NPP Polabská černava, okraj slatiniště, sub Alnus glutinosa, Salix, Betula, 2.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Alnicola longicystis

Alnicola longicystis PR Údolí Teplé, potoční luh, sub Alnus glutinosa, Picea, 29.9.2022, (c) Lucie Zíbarová