Armillaria socialis (Václavka bezprstenná)

Syn.: Armillaria tabescens

Lupenatá houba rostoucí na podzim v teplých oblastech na dřevě listnáčů (někdy zdánlivě ze země) v lužních lesích a teplomilných doubravách. V ČR jen na jižní Moravě. Význačná trsnatým růstem a nepřítomností prstenu. Jediná další václavka bez prstenu rostoucí v ČR je václavka bažinná (Armillaria ectypa) rostoucí jednotlivě v rašeliništích. Ostatní naše druhy václavek (Armillaria mellea, Armillaria borealis, Armillaria ostoyae, Armillaria gallica, Armillaria cepistipes) mají prsten. Uvedena v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN (ohrožený druh)

 

Armillaria socialis

Armillaria socialis Jelenec [SK], dubohabřina, u pařezu Quercus, 23.9.2023, (c) Lucie Zíbarová