Phaeomarasmius erinaceus (Kržatka ježatá)

Rozroušeně se vyskytující drobná houbička rostoucí nejčastěji na suchých tenčích větvích listnáčů stále připojených ke stojícímu kmeni, řidčeji ležících na zemi. Zřejmě nejhojnější je na vrbě jívě (Salix caprea) a jiných vrbách, roste však třeba i na buku a bříze. Polodnice po nahvlčení oživují.

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus Střízovický vrch, náletové dřeviny, opadlá větev Salix, 5.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus Střízovický vrch, náletové dřeviny, opadlá větev Salix, 30.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus NPP Kaproun, přechodové rašeliniště, větev Salix, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus PR Noldenteich, přechodové rašeliniště, větev Salix, 12.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus PP Na Plachtě, porost křovitých vrb při břehu rybníka, větev Salix, 26.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus PP Stráně Hlubokého dolu, tepplomilné křoviny, ležící větev Prunus spinosa, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus Podkrušnohorská výsypka, suchá větev Salix caprea, 30.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus Osek, acidofilní bučina, větvička Fagus, 23.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus Údolí Lomského potoka, potoční luh, větev Alnus, 24.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Phaeomarasmius erinaceus

Phaeomarasmius erinaceus NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, pobřežní porost křovitých vrb, větev Salix cinerea, 8.7.2012, (c) Lucie Zíbarová