Tricholoma psammopus (Čirůvka modřínová)

Vzácný druh čirůvky rostoucí na podzim pod modříny, velmi vzácně jinými jehličnany. Pod modříny roste i málo známá čirůvka vřetenonohá (Tricholoma subfusipes) podobná čirůvce střechovité (Tricholoma imbricatum), a odlišuje se, jak jméno naznačuje, mj. vřetenovitým třeněm. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů v kategorii VU - zranitelný druh.

 

Tricholoma psammopus

Tricholoma psammopus Výsluní, mladá výsadba modřínu, sub Larix, 23.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma psammopus

Tricholoma psammopus Krásná lípa, kulturní jehličnatý les, sub Picea, Pinus, Larix, 15.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma psammopus

Tricholoma psammopus Provodín, rekultivovaná pískova, sub Pinus, Populus, 11.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma psammopus

Tricholoma psammopus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina s vtroušeným modřínem, sub Larix, Carpinus, Corylus, Betula, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová