Tubaria minutalis (Kržatka drobnovýtrusá)

Drobná houbička rostoucí na otevřených stanovištích na zemi a zbytcích vegetace.

 

Tubaria minutalis

Tubaria minutalis Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, sukcesní plocha s dominancí travin, 22.8.2007, (c) Lucie Zíbarová