Singerocybe phaeophthalma (Strmělka vodopisná)

Syn.: Clitocybe phaeophthalma

Hojná strmělka rostoucí v opadu listnatých a smíšených lesů, typicky vlhčích humózních bučin. Vyznačuje se aromatickým pachem podobným strmělce mlžence (Clitocybe nebularis), řídkými lupeny a mikroskopicky balónovitě rozšířenými hyfami se světlolomným obsahem v pokožce klobouku.

 

Clitocybe phaeophthalma

Singerocybe phaeophthalma Nový hrad,, květnatá bučina, sub Fagus, Quercus, 14.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe phaeophthalma

Singerocybe phaeophthalma NPP Medník, suťový les, sub Acer, Carpinus, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe phaeophthalma

Singerocybe phaeophthalma PP Domaslavické údolí, suťový les, lesní cesta, sub Fagus, Fraxinus, 10.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe phaeophthalma

Singerocybe phaeophthalma PP Stříbrný roh, Luzulo-Fagion, v opadu nahromaděném kolem padlého kmene, 25.7.2012, (c) Lucie Zíbarová