Asterophora lycoperdoides (Rovetka pýchavkovitá)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí paraziticky na starých plodnicích holubinkotvarých hub (zejm. holubinky černající. h. hustolupenné, h. osmahlé a ryzce plstnatého). Druh nápadný obvykle redukovanými lupeny (narozdíl od rovetky cizopasné - Asterophora parasitica, která má lupeny běžně vyvinuté a odlišný tvar chlamydospor) a klouboukem v dospělosti pokrytým okrovo-rezavou masou nepohlavních výtrusů (chlamydospor).

 

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides PR Maštale, kulturní smrčina, stará plodnice Russula, 11.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides PP Vrbka, dubohabřina, stará plodince Russula nigricans, 3.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides EVL Skalky u Třebutiček, teplomilná doubrava, stará plodnice Russula nigricans, 6.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides (detail hymenia) PP Vrbka, dubohabřina, stará plodince Russula nigricans, 3.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Asterophora lycoperdoides

Asterophora lycoperdoides (chlamydospory, Melzerovo reagens, 1000x), 3.9.2011, (c) Lucie Zíbarová