Cortinarius (Lepr.) orellanus (Pavučinec plyšový)

Pavučinec rostoucí vzácně od pozdního léta do podzimu pod listnáči (především dubem), častěji v nižších polohách, především na výhřevných, nevápnitých půdách. Jedovatý, otrava má dlouhou dobu latence (v řádu dní) a způsobuje selhání ledvin. Viz pavučinec výjimečný (Cortinarius rubellus). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN (ohrožený druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Cortinarius orellanus

Cortinarius orellanus PP Skalky u Třebutiček, teplomilná doubrava, sub Quercus, 6.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius orellanus

Cortinarius orellanus Kobeřice u Brna, dubohabřina, sub Quercus, Tilia, Caprinus, 15.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius orellanus

Cortinarius orellanus PP Zadní rybník, bor s vtroušenou lískou, sub Pinus, Corylus, 16.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius orellanus

Cortinarius orellanus PP Skalky u Třebutiček, teplomilná doubrava, sub Quercus, 6.9.2010, (c) Lucie Zíbarová