Inocybe godeyi (Vláknice Godeyova)

Roztroušeně se vyskytující druh vláknice rostoucí pod listnáči (dub, habr, líska, lípa) na bazických půdách. Význačná zprvu bělavými plodnicemi, které záhy červenají, třeněm s hlízkovitou bází a ojíněným po delé délce. Jedovatá. Spory hladké, mandlovité.

 

Inocybe godeyi

Inocybe godeyi PR Holý vrch, teplomilné křoviny, sub Corylus, Swida, Eonymus, Rhamnus, 18.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe godeyi

Inocybe godeyi Libochovany, dubohabřina, sub Corylus, Quercus, 27.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe godeyi

Inocybe godeyi Skalky, Quercion pubescenti-petrae, sub Quercus, 3.9.2010, (c) Anna Lepšová