Sphagnurus paluster (Penízovka rašeliníková)

Syn.: Lyophyllum palustre, Tephrocybe palustris

Poměrně hojný druh rostoucí od konce jara do časného podzimu na podmáčených stanovištích v porostech rašeliníku, na kterém parazituje, napadané rostlinky v okolí plodnic žloutnou a odumírají. Vyznačuje se silně hygrofánním kloboukem a výraznou moučnou vůní a chutí.

 

Tephrocybe palustris

Sphagnurus paluster PP Písník u Sokolovce, opuštěná zatopená pískovna, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe palustris

Sphagnurus paluster NP České Švýcarsko, Jelení louže, rašeliniště, sub Picea, Betula, 25.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe palustris

Sphagnurus paluster NPP Swamp, přechodové rašeliniště, sub Betula, 20.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe palustris

Sphagnurus paluster NPP Swamp, přechodové rašeliniště, sub Betula, 20.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe palustris

Sphagnurus paluster NPP Kaproun, rašelinná louka, 12.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe palustris

Sphagnurus paluster PR Maštale, rašelinná smrčina, sub Picea, 3.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tephrocybe palustris

Sphagnurus paluster NPR Břehyně-Pecopala, v rašeliníku podél odvodňovacího kanálu, 7.6.2012, (c) Lucie Zíbarová