Tubaria confragosa (Kržatka vrásčitá)

Vzácná lupenatá houba rostoucí od pozdního léta do podzimu na dřevě listnáčů (nejčastěji břízy, méně i olší, jeřábů či buku), vzácněji jehličnanů na chladnějších a podmáčených stanovištích, typicky na rašeliništích a jejich okrajích. Jediný druh rodu Tubaria s prstenem v Evropě. Uvedená ve vyhlášce MŽP 395/1992Sb. (ohrožený druh), Červeném seznamu makromycetů ČR (EN - ohrožený druh) a zůstává i mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa NPR Červené Blato, blatkové rašeliniště, zetlelý kmen Betula, 12.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa Světlík, podmáčená smrčina, kmen Betula, 27.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa NPR Velká niva, podmáčená smrčina, kmen Betula, 11.10.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa NPR Velká niva, rašeliniště, zetlelý kmen Betula, 13.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa NP Šumava, podmáčená smrčina, kmen Sorbus, 6.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa Světlík, podmáčená smrčina, kmen Betula, 27.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa NPR Velká Niva, rašeliniště, zetlelý kmen Betula, 13.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa NP Šumava, podmáčená smrčina, kmen Betula, 6.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa Benešov nad Černou, vlhký kuturní jehličnatý les, zanořený kmínek Betula, 7.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria confragosa

Tubaria confragosa NPR Velká niva, podmáčená smrčina, kmen Betula, 11.10.2020, (c) Lucie Zíbarová