Russula vesca (Holubinka mandlová)

Hojná holubinka rostoucí od počátku léta do první poloviny podzimu v listnatých a jehličnatých lesích. Význačná masovými odstíny na klobouku, matnou pokožkou, která často nedosahuje okraje klobouku. Oříšková chuť. Výtrusný prach bílý. Rekce na KOH lososová. Jedlá a chutná. Typické plodnice není problém poznat, nicméně vyskytují se i formy s různě odlišně zbarveným kloboukem, některé mohou připomínat např. holubinku bukovku (Russula heterophylla), taktéž s bílým výtrusným prachem, ale s o něco drobnějšími výtrusy.

 

Russula vesca

Russula vesca Osek, acidofilní doubrava, sub Quercus, 9.7.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula vesca

Russula vesca Dobčice, mladá bučina, sub Fagus, 5.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula vesca

Russula vesca Malonty, mladá vlhká kulturní smrčina, 30.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula vesca

Russula vesca f. lactea NP Šumava, Strážný, Lískový vrch, acidofilní bučina, sub Fagus, Picea, 16.8.2020, (c) Lucie Zíbarová