Tricholomopsis decora (Šafránka ozdobná)

Roztroušeně se vyskytující pohledná houba rostoucí od léta do podzimu na zetlelém dřevě jehličnanů, ve vyšších polohách až hojně. Šafránka červenožlutá (Tricholomopsis rutilans) se liší červenonachovými šupinkami na klobouku a masitějšími plodnicemi. Šafránka plaménková (Trichlomopsis flammula) je podobná štíhlými plodnicemi a oba druhy mohou růst pospolu, ale podobně jako u š. červenožlutá má klobouk červenofialovými šupinkami nebo vlákny. Ve střední Evropě velmi vzácná šafránka žlutookrová (Tricholomopsis sulfureoides) má klobouk s přitisklými žlutými, okrovými až oranžovohnědými vlákny.

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora PR Údolí Doubravy, suťový les, padlý kmen Picea, 6.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora Stožec, padlý kmen Picea, 3.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora Tetřevská slať, podmáčená smrčina, kmen Picea, 3.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora Černý Kříž na Šumavě, podmáčená smrčina, mechatý kmen Picea, 3.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis decora

Tricholomopsis decora Stožec, padlý kmen Picea, 3.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholomopsis flammula

Tricholomopsis decora (vlevo) a Tricholomopsis flammula (vpravo) - srovnání šupinek na klobouku NPR Žofínský prales, 26.9.2023, (c) Lucie Zíbarová