Russula virescens (Holubinka nazelenalá)

Roztroušeně až hojně se vyskytující druh holubinky rostoucí ve světlých lesích pod listnáči (velmi vzácně i jehličnany), typicky duby, často ve světlých lesních lemech, hrázích apod. Nápadná (modro)zeleným jemně políčkovitě rozpraskávajícím kloboukem. Jedlý a velmi chutný druh. Viz též holubinka kachní (Russula anatina).

 

Russula virescens

Russula virescens Deštnice, teplomilná doubrava, sub Quercus, Pinus, 9.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula virescens

Russula virescens PP Ražický, vzdušná strana hráze, sub Quercus, 1.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula virescens

Russula virescens NPR Břehyně-Pecopala, dubohabřina, sub Fagus, Carpinus, 21.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Russula virescens

Russula virescens České Budějovice, acidofilní doubrava, sub Picea, Quercus, 2.8.2011, (c) Lucie Zíbarová