Cortinarius (Myx.) trivialis s.l. (Pavučinec osikový)

Hojný a nezaměnitelný druh pavučince z podradu Myxacium rostoucí na podzim pod osikami (a duby?). Význačný třeněm s výraznými příčnými pásky vzniklými rozpraskáním vela. Variabilní, barevné odchylky (přítomnost fialových odstínů v lupenech, olivový/rezavý klobouk, atd.) jsou hodnoceny jako formy, variety nebo i samostatné druhy (Cortinarius rickenii, C. subolivaceus, C. fulvosquamosus).

 

Cortinarius trivialis

Cortinarius trivialis (rickenii?) Koněprusy, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, 13.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius trivialis

Cortinarius trivialis PR Údolí Teplé, kulturní smrčina, náletové dřeviny, sub Populus tremula, Picea, 31.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius trivialis

Cortinarius trivialis PR Údolí Teplé, kulturní smrčina, náletové dřeviny, sub Populus tremula, Picea, 31.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius trivialis

Cortinarius trivialis Sokolov, předpolí lomu Jiří, nálet osiky na břehu rybníka, sub Populus tremula, 30.9.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius trivialis

Cortinarius trivialis NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, smíšený porost, sub Populus tremula, Betula, Pinus, 13.9.2012, (c) Lucie Zíbarová