Coprinopsis acuminata (Hnojník hrotitý)

Syn.: Coprinus acuminatus

Hnojník z příbuzenstva hnojníku inkoustového (Coprinopsis atramentaria), od kterého se liší užšími (4-5 μm u C. acuminata, 5-6 μm u C. atramentaria) výtrusy a často i kloboukem s hrbolem. Vyskytuje se roztroušeně od léta do podzimu okolo zbytků dřeva, na pilinách, ruderálních stanovištích, apod.

Coprinopsis acuminata

Coprinopsis acuminata Radvanovické sedlo, příkop u lesní cesty, větve Acer pseudoplatanus, 11.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis acuminata

Coprinopsis acuminata Radvanovické sedlo, příkop u lesní cesty, větve Acer pseudoplatanus, 11.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis acuminata

Coprinopsis acuminata Radvanovické sedlo, příkop u lesní cesty, větve Acer pseudoplatanus, 11.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis acuminata

Coprinopsis acuminata Hříškov, kulturní smíšený les, lesní cesta, sub Quercus, Pinus, Picea, 26.9.2015, (c) Lucie Zíbarová