Gerronema xanthophyllum (Kalichovka žlutolupenná)

Syn.: Gerronema strombodes s. auct. eur., Chrysomphalina strombodes s. auct. eur., Omphalina strombodes s. auct. eur.

Vzácnější druh kalichovky rostoucí od léta do podzimu na silněji rozloženém dřevě jehličnanů, nejčastěji smrku a jedle. Viz kalichovka matná (Chrysomphalina grossula). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU - zranitelný druh.

 

Gerronema strombodes

Gerronema xanthophyllum EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, potoční luh, pařez jehličnanu, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Gerronema strombodes

Gerronema xanthophyllum PP Vlásenický potok, potoční luh, silně zetlelý kmínek jehličnanu, 23.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Gerronema strombodes

Gerronema xanthophyllum EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, potoční luh, kmen Picea, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Gerronema strombodes

Gerronema xanthophyllum EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, potoční luh, pařez jehličnanu, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Gerronema strombodes

Gerronema xanthophyllum Kunžak, podmáčená smrčina, zbytky dřeva smrku porostlé mechy, 6.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Gerronema strombodes

Gerronema xanthophyllum PR Maštale, kulturní smíšený les, pařez jehličnanu, 18.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Gerronema strombodes

Gerronema xanthophyllum Malonty, podmáčená smrčina, zetlelá větev Picea, 30.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Gerronema strombodes

Gerronema xanthophyllum Bílé, vlhká smrčina, pařez jehličnanu, 25.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Gerronema strombodes

Gerronema xanthophyllum Obírka, jedlobučina, pařez Abies, 15.8.2016, (c) Lucie Zíbarová